Woda to jeden z najważniejszych zasobów, które konsumujemy każdego dnia.

Aby zapewnić jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo, stosuje się różne metody dezynfekcji. Jednym z najpopularniejszych środków dezynfekcyjnych jest aktywny roztwór dwutlenku chloru. Jednak, jak wiele innych substancji chemicznych, musi być stosowany odpowiednio, zgodnie z normami i wytycznymi, aby zapewnić skuteczną dezynfekcję przy minimalnym ryzyku dla zdrowia i jakości wody.

Norma PN-EN 12671:2016, dotycząca “Chemikaliów do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. Dwutlenek chloru wytwarzany in-situ”, przedstawia wytyczne dotyczące stosowania roztworów dwutlenku chloru w celu dezynfekcji wody. Według tej normy, optymalne stężenie aktywnego roztworu dwutlenku chloru nie powinno przekraczać 3000 ppm (cząstek na milion). Dlaczego właśnie to stężenie jest preferowane? Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę. Po pierwsze, skuteczność dezynfekcji. Stężenie 2000 ppm jest wystarczające, aby zniszczyć i zabić większość patogenów, takich jak bakterie, wirusy i pierwotniaki, które mogą być obecne w wodzie. Przy dezynfekcji szokowej stosuje się stężenie bilansowe cieczy roboczej na poziomie 100ppm. Badania wykazały, że to stężenie jest wystarczające do skutecznego zwalczania tych drobnoustrojów, minimalizując ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi przez wodę. Po drugie, bezpieczeństwo. Wyższe stężenia dwutlenku chloru, takie jak 3000-4000 ppm (0,3 – 0,4 %), mogą być bardziej drażniące dla skóry i błon śluzowych. Mogą również wpływać negatywnie na smak i zapach wody. Przechowywany w nieodpowiedni sposób mogą powodować wydostawanie się gazu z pojemnika, co może prowadzić do podrażnienia błon śluzowych górnych dróg oddechowych oraz oczu. Przy dłuższym przechowywaniu może uszkdzać pojemniki, które w łatwy sposób mogą się uszkodzić. Dlatego producent środka firma MEXEO używa w swoim produkcie ARMEX 2000, stężenia 2000 ppm które minimalizuje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków . Norma PN-EN 12671:2016 uwzględnia te czynniki i zaleca stosowanie stężenia nie wyższego niż 3000 ppm jako optymalnego dla skutecznej dezynfekcji wody, przy minimalnym ryzyku dla zdrowia i jakości wody oraz w dalekiej granicy do wybuchowości.

Jednak warto pamiętać, że skuteczność dezynfekcji zależy nie tylko od stężenia dwutlenku chloru, ale także od innych czynników, takich jak czas kontaktu z dezynfekowanym materiałem czy obecność innych substancji chemicznych. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania roztworu dwutlenku chloru, aby zapewnić skuteczną dezynfekcję przy minimalnym ryzyku dla zdrowia i jakości wody. Zapewnienie czystej i bezpiecznej wody do spożycia jest niezwykle istotne dla naszego zdrowia i dobrostanu. Dlatego stosowanie odpowiednich stężeń aktywnego roztworu dwutlenku chloru, zgodnie z normami i wytycznymi, przyczynia się do zapewnienia jakościowej i bezpiecznej wody, którą spożywamy każdego dnia. W przypadku zasięgnięcia większej ilości informacji odnośnie stężeń oraz procedur zapraszamy do kontaktu podanego poniżej.
Daniel Siejak
Technolog specjalista ds. dezynfekcji
tel. +48 577 588 266
mail: daniel.siejak@mexeo.pl

ARMEX 2000 posiada atest PZH, odnośnie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, potwierdza to jesgo bezpieczeństwo stosowania w odpowiednich warunkach. Z ATESTEM PZH można zapoznać się oraz pobrać poniżej:

Powered By EmbedPress

Z preparatami serii ARMEX zapoznasz się na poniższej stronie

ARMEX 5, ARMEX 2000, ARMEX 2000 ULTRACZYSTY, ARMEX 5 + MEXACID MD