ERA IB „No-P”

Enzymatic coupling of sugars
Novel systems for more sustainable processes
(bio-catalysts such as enzymes, micro-organism and cell-free biosynthesis systems)

Międzynarodowy projekt badawczy

projekt1

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET Industrial Biotechnology 2.

Niniejszy projekt proponuje opracowanie ogólnej metody uzyskiwania półproduktów i produktów odżywczych i farmaceutycznych, otrzymywanych na drodze glikozylacji enzymatycznej wychodząc z tanich, łatwo dostępnych i odnawialnych surowców. Dotychczas proces sprzęgania dwóch cukrów lub cukru i aglukonu (aglycon) wymagał wieloetapowej syntezy celem otrzymania pożądanej selektywności. Enzymy pozwalają na przeprowadzenie tych reakcji w łagodnych warunkach, z dużą selektywnością, redukując zużycie energii i ilość powstających odpadów. W projekcie stosowane będą zmodyfikowane enzymy wykorzystujące fosforowe pochodne cukrów. Ze względu na ograniczone zasoby związków fosforowych, planowane modyfikacje enzymów zminimalizują ich zużycie, czyniąc omawiany proces niemal bezodpadowym. Immobilizacja enzymów zapewni ich dobrą stabilność procesową, a zastosowanie przepływowych mikroreaktorów pozwoli na szybką realizację złożonych reakcji i uproszczenie procedury przenoszenia skali.

Numer umowy o dofinansowanie: ERA-NET-IB/NO-P/12/2016

Wartość projektu: 668 512,00 PLN

Kwota dofinansowania: 534 809,60 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.03.2019