ISO 9001
ISO 14001

FIRMA MEXEO POSIADA CERTYFIAKTY ISO OD 2020 roku

ISO 9001 to najbardziej rozpowszechniony na świecie standard z dziedziny zarządzania jakością, określający wymagania dotyczące skutecznego systemu zarządzania jakością w organizacji.
Mając status uznanej międzynarodowo normy, certyfikat ISO 9001 jest ważnym narzędziem budowania zaufania klientów i partnerów biznesowych dla firmy chemicznej.

Mając wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 i posiadając certyfikat ISO 9001, jesteśmy w stanie zagwarantować naszym klientom:

  • Stałą i wszechstronną poprawę jakości naszych chemikaliów, wyrobów oraz usług – dzięki dążeniu do doskonałości, doskonaleniu procesów i procedur oraz stałemu ulepszaniu naszych produktów.

  • Szczególną staranność w zakresie bezpieczeństwa, użytkowania i przechowywania naszych chemikaliów i produktów – poprzez zarządzanie ryzykiem i podejmowanie działań zapobiegających błędom.

  • Przestrzeganie wszystkich procesów i procedur produkcyjnych oraz badań zgodnie z najwyższymi standardami – co zapewnia najwyższą jakość i ciągłą spójność naszych chemikaliów i produktów.

Dzięki ISO 9001 jesteśmy w stanie dostarczać naszym klientom produkty chemii profesjonalnej spełniające najwyższe światowe standardy jakościowe, co jest bardzo ważne ze względu na wrażliwość ich zastosowań i ryzyko związane z użytkowaniem chemikaliów.

 

ISO 14001 to międzynarodowy standard zarządzania środowiskowego ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną. Certyfikat ISO 14001 potwierdza, że system zarządzania środowiskowego firmy jest w pełni zgodny z wymogami normy.

Jako firma chemiczna produkująca i dystrybuująca chemikalia profesjonalne, odpowiadamy za ich wpływ na środowisko natury. Dlatego zdecydowaliśmy się wdrożyć zwycięsko certfikat ISO 14001. Pozwala nam to:

  • Znacząco zredukować nasz negatywny wpływ na środowisko poprzez stałe doskonalenie i monitoring procesów produkcyjnych pod kątem minimalizacji zużycia energii, wody i materiałów oraz ograniczenia emisji i odpadów.

  • Zminimalizować ryzyko związane ze środowiskiem poprzez identyfikację aspektów środowiskowych, ocenę ich wpływu i wdrożenie środków zapobiegawczych.

  • Spełniać bardziej rygorystyczne normy środowiskowe i wymagania klientów oraz kontrahentów co do zarządzania wpływem działalności firmy na środowisko.

  • Poprosić o zaufanie naszym klientom, pokazując że dbamy o środowisko tak samo jak o jakość naszych chemikaliów.

Dzięki ISO 14001 jesteśmy w stanie wdrażać zrównoważone praktyki biznesowe i ciągle doskonalić nasz system zarządzania środowiskiem, co przekłada się na zmniejszenie naszego śladu ekologicznego i odpowiedzialne zaopatrywanie klientów w chemikalia profesjonalne.