FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W:

  III Międzynarodowej Technicznej Konferencji Tematycznej
  Branży Grzybów UprawnychCo nowego w pieczarkarstwie?

  CWARTEK 27.06.2024 r. godz. 10:00 – 18:00
  Zajazd Chodowiak, Chodów, ul. Nowowiejska 1, 08-110 Siedlce


  NAZWA FIRMY (dane do faktury)


  DANE UCZESTNIKÓW

  1. Imię i Nazwisko
  Stanowisko

  2. Imię i Nazwisko
  Stanowisko

  3. Imię i Nazwisko
  Stanowisko


  Koszt udziału w Konferencji wynosi 200,00 zł netto/246,00 zł brutto od osoby.


  Wpłaty należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej oraz linka podanego poniżej

  LINKI DO PŁATNOŚCI

  Po zaksięgowaniu wpłaty faktura zostanie przesłana w formie elektronicznej. Gdyby chcieli Państwo zgłosić więcej niż 3 osoby prosimy ponownie wypełnić formularz oraz dokonać dodatkowej wpłaty.


  UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń


  Dodatkowych informacji udziela: Malwina Siejak tel.: 602443142.


  Zgłoszenie na Konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niezbędnych do przeprowadzenia Konferencji. Osoba rejestrująca się, przyjmuje do wiadomości, że w każdej chwili może skorzystać z prawa do zapomnienia, zgłaszając taką wolę poprzez wysłanie wiadomości na adres: malwina.siejak@mexeo.pl

  Zapraszam na Konferencję

  Po pandemii nastąpiło załamanie wszelkich form spotkań grupowych w branży. Obecny rok zmienia istniejącą sytuację, gdyż obok III Międzynarodowej Technicznej Konferencji Tematycznej BGU, zaplanowanej na 27 czerwca (w skr. III MTKT BGU), odbędą się także nowa inicjatyw Sylvana nazwana Forum Uprawy Sylvan oraz Pieczarkalia 2024 organizowane przez WOKAS. Ich cechą charakterystyczną jest lokalizacja. Wszystkie odbędą się w Polsce Wschodniej, blisko Siedlec i Łosic niekwestionowanego obecnie centrum uprawy pieczarek w Polsce. Czy będą to ostanie takie wydarzenia w tym rejonie kraju? Zobaczymy. Zainteresowanie branżowymi spotkaniami rośnie wśród firm prowadzących działalność na rzecz sektora produkującego pieczarki. Dwie poprzednie Techniczne Konferencję Tematyczne wzbudziły zainteresowanie ponowieniem tej formy przekazu informacji w branży jak i działania konkurencyjne. Mnie osobiście taka aktywność tylko cieszy. Przez wiele lat w przeszłości spotkania takie były częste. Pozwalały na szybszy rozwój branży w okresie wzrostu skali produkcji, przechodzenia przez zmiany technologii oraz rozwoju uprawy pieczarki na rynek świeży. Można postawić pytanie czy takie spotkania mają sens obecnie. Moim zdaniem tak z dwóch powodów:

  1. Znaczenie informacji w uprawie pieczarki będzie rosło przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w branży, co wynika z jednej strony z rosnącej skali produkcji jak i zamykania się na otoczenie konkurujących ze sobą podmiotów.
  1. Coraz więcej zdarzeń zewnętrznych zarówno w obszarze zmian technologicznych jak
   i regulacji będzie wpływało na efekty w uprawie pieczarki. Tym zagadnieniom poświęcona będzie kolejna III MTKT BGU.

  Jak sytuację na świecie w uprawie pieczarki postrzega z pozycji firmy Amycel, która inwestuje w rozwój uprawy pieczarki w USA, przedstawi znany w Polsce dyrektor Amycel w Europie J. Clay. Uczestniczył on m.in. w ostatnim Kongresie i Konferencji w Las Vegas, USA.

  Wiodącym tematem konferencji będzie przyszłość zbioru pieczarki. To pierwsze spotkanie na terenie Polski, gdzie przedstawione zostaną różnorodne koncepcje działań w tym zakresie. Nową sytuację stwarza między innymi rozwój sztucznej inteligencji, która ma pozwalać na ocenę stanu owocnika oraz wskazywać w czasie zbioru, które grzyby mają być zebrane. Precyzyjnie przewidują też liczbę (ilość) owocników do zebrania następnego dnia. Mam nadzieję, że będzie można w podsumowaniu konferencji przedstawić stan obecny i propozycje rozwoju automatyzacji i robotyzacji zbioru.

  Zagadnieniem, któremu poświęca się wiele uwagi jest samowystarczalność pieczarkarni w energię konieczną do rentowniejszego prowadzenia uprawy pieczarki. To pierwsza próba spojrzenia na całość tego zagadnienia, mająca na celu opracowanie programu jego rozwoju, w tym z wykorzystaniem zielonego wodoru, w nieemisyjnym systemie zamkniętym.

  Kolejnym istotnym zagadnieniem jest rozwój działań zapobiegających stratom powodowanym przez choroby i szkodniki w uprawie pieczarki. To rok zbierania informacji o efektach działań z kompleksowej propozycji zabiegów ochronnych opartych o oryginalną krajową technologię zastosowania do tego celu ditlenku chloru. Po raz pierwszy przedstawiona będzie koncepcja automatyzacji i komputeryzacji procesu dezynfekcji, który w wydaniu tradycyjnym/konwencjonalnym jest kosztowny, uciążliwy, stwarzający zagrożenie dla operatorów i pracochłonny. Dochodzi do tego uzupełniająca opinia o efektach i doświadczeniach w zastosowaniu chlorku wapnia.

  To także będzie okazja do spotkania z dr inż. Joanną Szumigaj-Tarnowską z InHort, jedyną chyba już w Polsce osobą prowadzącą uprawowe badania instytucjonalne w branży pieczarkarskiej oraz monitorującą sytuację w tym obszarze, która jest m.in. autorką popularnego TERMINARZA publikowanego corocznie w Biuletynie PP PIECZARKI. Swoje spojrzenie na aktualne problemy uprawowe z pozycji Amycela przestawi Łukasz Jaśiński.

  Zagadnieniem poruszającym całą branżę jest uprawa pieczarki na okrywach niskotorfowych lub bez torfu. Będzie możliwość do dyskusji w tym zakresie z Łukaszem. Kiwałą, uczestnikiem międzynarodowego projektu BIOSCHAMP dotyczącego tej tematyki, finansowanego przez Unię.

  SBGU zrelacjonuje realizowany, również międzynarodowy, program promocji pieczarki w Unii Europejskiej, w którym uczestniczy.

  Będzie też prezentacja wybranego zagadnienia coachingu, w zakresie wykorzystania tzw. miękkich metod zarządzania zasobami osobowymi pieczarkarni.

  W trakcie konferencji dostępne będą ekspozycje techniczne 5 firm z tzw. otoczenia biznesu branżowego, wpisujących się w tematykę prezentacji.

  Patronat medialny z informowaniem o konferencji, jej przebiegu i podsumowaniu zadeklarowały już wiodące i uznane w tym zakresie instytucje, organizacje i czasopisma, polskie i międzynarodowe.

  Spotkania kuluarowe to również ważne źródło wymiany informacji.

  Jakie będą cele i program najbliższych Pieczarkalii firmy WOKAS – przedstawię i omówię jak będzie on dostępny.

  Zapraszam do uczestnictwa w III MTKT BGU, 27.06.2024 r.:         dr inż. Nikodem Sakson.