ARMEX 2000 ULTRACZYSTY ClO2 o stężeniu 2000 ppm [mg/l]

ARMEX 2000
ULTRACZYSTY ClO2 o stężeniu 2000 ppm [mg/l]
Butelka 100 ml z kroplomierzem


Kliknij aby dodać ten produkt do koszyka.

Opis

ARMEX 2000

ULTRACZYSTY ClO2 o stężeniu 2000 ppm [mg/l]
Butelka 100 ml z kroplomierzem

 

Przeznaczenie:
Preparat do dezynfekcji wody spożywczej, powierzchni kontaktujących się
z żywnością oraz powietrza.

 

  1. Dezynfekcja wody pitnej:

 

·       Zbiornik 10 l: stężenie 0,8 ppm ClO
5 ml (łyżka stołowa) na 10 l wody – w stacjonarnych zbiornikach, na
przykład w kamperach i łódkach,

·       Szklanka wody (200 ml): stężenie
0,8 ppm ClO2 – 2 – 3 krople

 

 

  1. Dezynfekcja powierzchni, roztworem w stężeniu 50
    ppm ClO2,
     w czasie kontaktu 5 min:

 

·       pojemników przeznaczonych na wodę spożywczą, napoje lub żywność w
lodówkach, ekspresach do kawy,

·       powierzchni mających kontakt z żywnością,

·       naczyń i sprzętów kuchennych,

·       przedmiotów użytkowych, zabawek dziecięcych itp.

·       sanitariatów.

 

Mycie powierzchni z wykorzystaniem detergentów, bez dodatkowych zabiegów
dezynfekujących, w znaczący sposób wpływa na zmniejszenie redukcji mikroorganizmów.
Dodatkowo, zastosowanie preparatu powoduje neutralizację obcych zapachów.

 

3.     Dezynfekcja powietrza z użyciem pokojowych zamgławiaczy ultradźwiękowych.

 

Informacje o produkcie: w myśl obowiązujących przepisów produkt nie jest
sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.

 

Składnik aktywny: dwutlenek chloru, 2000 ppm. Roztwory robocze o
oczekiwanym stężeniu sporządzić poprzez odliczenie odpowiedniej liczby kropli,
według Tabeli 1. lub odmierzanie odpowiedniej objętości (ml) według Tabeli 2.

 

Tabela 1. Sporządzenie roztworów roboczych o pożądanym stężeniu ClO2,
poprzez dozowanie przy pomocy kroplomierza

 

 

ARMEX ULTRACZYSTY 2000
ppm [krople]

Ilość wody
[ml]

0,8 ppm ClO2

1

75

4

300

7

500

14

1000


Tabela 2. Sporządzenie roztworów roboczych o pożądanym stężeniu ClO2,
poprzez odmierzanie objętościowe

 

ARMEX ULTRACZYSTY 2000
ppm [ml]

Ilość wody
[ml]

0,8 ppm ClO2

0,2

500

0,4

1000

50 ppm ClO2

13

500

26

1000

 

 

Przechowywanie: przechowywać w zamkniętym pojemniku, w
oryginalnym opakowaniu, w ciemnym szkle, w warunkach chłodniczych (4⁰C
do 6⁰C), co zapewnia trwałość aktywnego ClOdo 6
miesięcy.

Preparat zawiera wyłącznie aktywną formę
ditlenku chloru, bez obecności jakichkolwiek produktów ubocznych lub
pozostałości chemikaliów, w odróżnieniu od preparatów na bazie ClO2,
otrzymywanych poprzez zakwaszanie chlorynu sodu.

 

Produkt biobójczy do profesjonalnego i powszechnego użytkowania.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące
produktu.
 

Pozwolenie: Prezesa URPLWMiPB
dla Armex 2000 nr 2743/05.

Parametry

Produkt biobójczyProduktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.