PROJEKT nr POIR.01.01.01-00-0829/16-00 Innowacyjna, mykoselektywna okrywa oraz podłoże do uprawy pieczarek, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

ORGANIZATORZY

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W:

PIERWSZEJ KONFERENCJI TEMATYCZNEJ BRANŻY GRZYBÓW UPRAWNYCH

pt. Aktualne problemy ochrony uprawy pieczarek w kompostowni, wytwórni okrywy, pieczarkarni.
Nowe narzędzia i środki dezynfekcji na bazie ditlenku chloru.


29 CZERWCA 2023 r.

Hotel Pamiętna Dworek, Skierniewice 96-100, ul. Pamiętna 14,
godz. 10:00 – 15:00


AGENDA KONFERENCJI:
9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników.
10:00 – 10:10
Otwarcie konferencji. Dr inż. Joanna Szumigaj – Tarnowska, Instytut Ogrodnictwa – PIB.
10:10-11:10 – 10-minutowe wystąpienia.
 • Dr hab. Inż. Wiesław Hreczuch, MEXEO. “Pięcioletni projekt badawczy BIOMEX 2018-2023 – założenia i rezultaty”.
 • Dr inż. Arkadiusz Chruściel, MEXEO. “Ogólna charakterystyka oraz właściwości biobójcze roztworów ditlenku chloru względem wybranych patogenów pieczarki”.
 • Dr inż. Joanna Szumigaj Tarnowska, InHort. “Wykorzystanie gazowego ditlenku chloru w zwalczaniu patogenów pieczarki – wyniki badań”.
 • Mgr Daniel Siejak, MEXEO. “Dezynfekcja hal uprawowych”.
 • Mgr Remigiusz Grzesiewicz, Ekspert. “Błędy w utrzymaniu czystości w obiektach produkcyjnych, techniki mycia i dezynfekcji”.
 • Dr Nikodem Sakson, Ekspert. “Konkurencyjność a Biomex”’.
11:10-11:30 Przerwa kawowa.
11:30 – 13:00 Pytania do ekspertów i dyskusja uczestników.
13:00. – 13:30 dr Nikodem Sakson – Podsumowanie debaty – wolne wnioski.
13:30 Obiad konferencyjny.
15:00 Zakończenie.

PATRONAT MEDIALNY

 
   

  Formularz zgłoszeniowy na konferencję

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W:

  Pierwszej Konferencji Tematycznej Branży Grzybów Uprawnychpt. Aktualne problemy ochrony pieczarek; w kompostowni - wytwórni okrywy – pieczarkarni. Nowe narzędzia i środki dezynfekcji na bazie ditlenku chloru

  29.06.2023 r. godz. 10:00 – 15:00
  Hotel Pamiętna Dworek, przy ul. Pamiętna 14, Skierniewice


  NAZWA FIRMY (dane do faktury)


  DANE UCZESTNIKÓW

  1. Imię i Nazwisko
  Stanowisko

  2. Imię i Nazwisko
  Stanowisko

  3. Imię i Nazwisko
  Stanowisko


  Koszt udziału w Konferencji wynosi 150,00 zł brutto od osoby.


  Wpłaty należy dokonać na numer konta:
  Santander Consumer Bank S.A.; 85 1910 1048 2508 9916 0038 0001
  Tytułem: “OPŁATA KONFERENCYJNA – imię i nazwisko uczestnika/-ów”.
  Jeśli dokonali Państwo już wpłaty potwierdzenie można załączyć poniżej lub przesłać do dnia 22.06.2023 r. na adres: malwina.siejak@mexeo.pl:

  Po zaksięgowaniu wpłaty faktura zostanie przesłana w formie elektronicznej.


  UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń


  Dodatkowych informacji udziela: Malwina Siejak tel.: 602443142.


  Zgłoszenie na Konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niezbędnych do przeprowadzenia Konferencji. Osoba rejestrująca się, przyjmuje do wiadomości, że w każdej chwili może skorzystać z prawa do zapomnienia, zgłaszając taką wolę poprzez wysłanie wiadomości na adres: malwina.siejak@mexeo.pl