Firma MEXEO oferuje następujące technologie przemysłowe

TECHNOLOGIE DEZYNFEKCJI Z ZASTOSOWANIEM DITLENKU CHLORU

Dezynfekcja dwutlenkiem chloru staj się coraz bardziej powszechna, ze względu na unikalne właściwości dwutlenku chloru. dwutlenek chloru jest silnym utleniaczem posiadającym aż 5 wolnych elektronów, potencjał utleniania jest 2,5 razy większy od chloru oraz na porównywalnym poziomie do kwasu podchlorawego.

MEXEO oferuje nowe rozwiązania oparte o dwutlenek chloru:

 • gazowy dwutlenek chloru,
 • preparaty myjąco dezynfekujące bez konieczności wcześniejszej aktywacji
 • pianki do dezynfekcji powierzchni częstodotykowych
 • żele do dezynfekcji toalet przeciwko clostridium difficile
 • usługową dezynfekcję układów CWU

  Zastosowanie:

  • w obszarach medycznych
  • w przetwórstwie spożywczym
  • w przechowalnictwie żywności
  • w hodowli weterynaryjnej
  • w uzdatnianiu skażonej wody pitnej, studni, itp.
  • w uprawie grzybów jadalnych
  • w zakładach mleczarskich

  Po więcej informacji zapraszamy poprzez kontakt z Panem Danielem Siejakiem tel. +48 577588266 oraz email daniel.siejak@mexeo.pl

TECHNOLOGIA GAZOWEJ DEZYNFEKCJI GAZOWYM DWUTLENKIM CHLORU

W badaniach  wg normy PN-EN 17272:2020-10 w warunkach czystych potwierdzono, skuteczność biobójczą gazowego dwutlenku chloru (ClO2) generowanego przy udziale reagentów ARMEX 5 v.H oraz MEXACID v.H na następującym poziomie:

PatogenCzas ekspozycji [min.]Stężenie ClO2 w powietrzu [ppm, v/v]Skuteczność biobójczaZgodność z wymaganiami normy
Bakterie60200> log 6 (99,9999%)Zgodne
Grzyby60200> log 5 (99,999%)Zgodne
Prątki60250> log 6 (99,9999%)Zgodne
Spory60250> log 4 (99,99%)Zgodne
Wirusy60200> log 5 (99,999%)Zgodne

Koronawirus

ludzki 229E;

15100> log 5 (99,999%)Zgodne

Źródło: Raport z oceny skuteczności biobójczej – dezynfekcja pomieszczeń przez gazowanie nr: RB/6192/10/21, 08.10.2021

 

Po więcej informacji zapraszamy do Pana Daniela Siejak tel. +48 577588266 oraz adresem email daniel.siejak@mexeo.pl

TECHNOLOGIA EKO-CIP Z ZASTOSOWANIEM DWUTLENKU CHLORU

Nowatorski system mycia, odkamieniania i dezynfekcji układów typu CIP. W oparciu o modelowe wyliczenia oszczędność w procesach CIP, rozumianych jako środki, media, czas oraz odpady, wynosi do 30%, co pozwala na zwiększenie konkurencyjności firmy.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu mexeo@mexeo.pl oraz telefonicznego +48 501097 905

TECHNOLOGIA OKSYETYLENOWANIA

Pobierz broszurę [PDF]

 • Technologia produkcji katalizatora wapniowego (MEO-Ca) do syntezy
  • oksyetylatów alkoholi o wąskich dystrubucjach alkoholi
  • oksyetylatów estrów metylowych kwasów tłuszczowych
  • oksyetylatów wysokocząteczkowych monoestrów alifatycznych
  • oksyetylatów triglicerydów
 • Technologia produkcji koordynacyjnego katalizatora lantanowego (MEO-La) do syntezy oksyetylatów i oksypropylatów alkoholi o wąskich dysttrybucjach homologów.
 • Technologia oksyetylenowania estrów z systemem superaktywacji katalitycznej [PDF].
 • Technologia usuwania pozostałości katalizatorów alkalicznych z produktów oksyetylenowania.
 • Założenia inżynieryjno-technologiczne dla przekształcania reaktorów mieszalnikowych w układy reaktorów-absorberów z systemem dysz rozpyłowych.
 • Założenia inżynieryjno-techniczne bezpiecznego operowania tlenkiem etylenu w trakcie syntezy oksyetylenowania.
TECHNOLOGIA ODSMALANIA WODY POGAZOWEJ Z PROCESÓW KOKSOWNICZYCH

Technologia ma zastosowanie podczas odsmalania wody pogazowej z procesów koksowniczych.

NOWA TECHNOLOGIA SULFONOWANIA ALKILOBENZENU – O PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI AKTYWNEJ

Więcej informacji wkrótce