Firma MEXEO oferuje następujące technologie przemysłowe

TECHNOLOGIA EKO-CIP Z ZASTOSOWANIEM DWUTLENKU CHLORU

Nowatorski system mycia, odkamieniania i dezynfekcji układów typu CIP.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu mexeo@mexeo.pl oraz telefonicznego +48 501097 905

TECHNOLOGIA OKSYETYLENOWANIA

Pobierz broszurę [PDF]

 • Technologia produkcji katalizatora wapniowego (MEO-Ca) do syntezy
  • oksyetylatów alkoholi o wąskich dystrubucjach alkoholi
  • oksyetylatów estrów metylowych kwasów tłuszczowych
  • oksyetylatów wysokocząteczkowych monoestrów alifatycznych
  • oksyetylatów triglicerydów
 • Technologia produkcji koordynacyjnego katalizatora lantanowego (MEO-La) do syntezy oksyetylatów i oksypropylatów alkoholi o wąskich dysttrybucjach homologów.
 • Technologia oksyetylenowania estrów z systemem superaktywacji katalitycznej [PDF].
 • Technologia usuwania pozostałości katalizatorów alkalicznych z produktów oksyetylenowania.
 • Założenia inżynieryjno-technologiczne dla przekształcania reaktorów mieszalnikowych w układy reaktorów-absorberów z systemem dysz rozpyłowych.
 • Założenia inżynieryjno-techniczne bezpiecznego operowania tlenkiem etylenu w trakcie syntezy oksyetylenowania.

TECHNOLOGIA ODSMALANIA WODY POGAZOWEJ Z PROCESÓW KOKSOWNICZYCH

Technologia ma zastosowanie podczas odsmalania wody pogazowej z procesów koksowniczych.

TECHNOLOGIE DEZYNFEKCJI Z ZASTOSOWANIEM DITLENKU CHLORU

Zastosowanie:

 • w przetwórstwie spożywczym
 • w przechowalnictwie żywności
 • w hodowli weterynaryjnej
 • w uzdatnianiu skażonej wody pitnej, studni, itp.
 • w uprawie grzybów jadalnych
 • w zakładach mleczarskich

NOWA TECHNOLOGIA SULFONOWANIA ALKILOBENZENU – O PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI AKTYWNEJ

Więcej informacji wkrótce

TECHNOLOGIA GAZOWEJ DEZYNFEKCJI GAZOWYM DWUTLENKIM CHLORU

Więcej informacji wkrótce