Usługowa dezynfekcja układów CWU dwutlenkiem chloru

Firma MEXEO proponuje usługową dezynfekcję obiegów CWU:

•Z użyciem preparatu ARMEX 2000, który posiada aktualne pozwolenie biobójcze nr  2743/05 z dnia. 03.10.2005 r.

•Preparat ARMEX 2000 posiada ATEST PZH B.BL.60110.0164.2022

•Procedura dezynfekcji zgodna z PN-EN 806-5:2012

•Skuteczność już od pierwszego zabiegu

•Możliwość przygotowania systemu dezynfekcji do stałego dozowania dwutlenku chloru

Zapraszamy do kontaktu specjalista ds. dezynfekcji Daniel Siejak

tel. +48 577588266 email: daniel.siejak@mexeo.pl

Dezynfekcja dwutlenkiem chloru

W obiektach medycznych, dezynfekcja CWU jest jednym z kluczowych procesów, który pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń i stanowi podstawę bezpieczeństwa pacjentów. Jednym ze sposobów dezynfekcji układów ciepłej wody użytkowej jest stosowanie dwutlenku chloru.

Wymagania odnośnie parametrów mikrobiologicznych wody

W Polsce, wymagania dotyczące parametrów ciepłej wody użytkowej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z tym rozporządzeniem, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna spełniać wymagania parametrów jakościowych, w tym maksymalna ogólna ilość mikroorganizmów w 100 ml wody oraz ilości bakterii w tym E.coli i Legionella spp w 100 ml wody. W przypadku wykrycia przekroczeń bakterii w wodzie, należy przeprowadzić dezynfekcję

Proces dezynfekcji

Dezynfekcja dwutlenkiem chloru polega na dodaniu preparatu do układu ciepłej wody użytkowej, który w kontakcie z wodą wykazuje silne działanie oksydacyjne, a następnie reaguje z bakteriami, wirusami i grzybami. Skuteczność dezynfekcji zależy od stężenia, czasu kontaktu i temperatury wody.

Normy i wartości graniczne

•Normy i wartości graniczne Normy i wartości graniczne dla dezynfekcji układów ciepłej wody użytkowej są określane przez normy europejskie, a w Polsce są one implementowane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Przykładowe normy i wartości graniczne to:

·Norma PN-EN 806-5:2012 – określa minimalne wymagania dla procesów dezynfekcji układów ciepłej wody użytkowej.

·Wartość graniczna stężenia wolnego chloru w ciepłej wodzie użytkowej wynosi 0,5 mg/l – wartość ta zapewnia skuteczną dezynfekcję układu ciepłej wody użytkowej i odpowiada również 0,5ppm dwutlenku chloru w miejscu poboru wody po zakończonej dezynfekcji.

Zalety dwutlenku chloru w dezynfekcji układów CWU

Stosowanie dwutlenku chloru w procesie dezynfekcji układów ciepłej wody użytkowej posiada wiele zalet, m.in.:

•Krótki czas dezynfekcji

•Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji w obecności ludzi

•Brak toksyczności

•Niski koszt zastosowania