„BIOMEX”

PROJEKT ZAKOŃCZONY

BIOMEX KOMPLEKSOWA TECHNOLOGIA HIGIENY W OBIEKTACH PIECZARKARSKICH

OSIĄGANE EFEKTY:

  • OBNIŻENIE STRAT CHOROBOWYCH PLONOWANIA OD 5% DO 15%, W ODNIESIENIU DO UPRW TRADYCYJNYCH, np. Z PROCHLORAZEM,
  • ELIMINACJA KOSZTOWNEJ DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ,
  • WYKLUCZENIE TOKSYCZNEJ FORMALINY I INNYCH CHEMIKALIÓW,
  • REDUKCJA ŚLADU WĘGLOWEGO I EFEKTU CIEPLARNIANEGO,
  • POPRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA – REALIZACJA ZASAD INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN, I ZIELONEGO ŁADU,
  • WYMIERNE OBNIŻENIE KOSZTÓW. 

Projekt dofinansowany w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest walidacja i wdrożenie nowej metody produkcji oraz innowacyjnego składu mykoselektywnych materiałów podstawowych do uprawy pieczarek w postaci okrywy torfowej i podłoża kompostowego. Rezultatem pracy będzie potwierdzenie, zdefiniowanie i udokumentowanie zakresu stosowania, procedur, procesów, materiałów i czynności prowadzących do poprawy skuteczności, efektywności oraz korzystniejszej eko-oceny w masowej produkcji pieczarek. Wymienione wyniki uzyskane zostaną poprzez systematyczne badania mikrobiologiczne skuteczności proponowanych bioselektywnych materiałów uprawowych, ich oddziaływania na mikoryzę uprawy, plonowanie pieczarek oraz środowisko naturalne a także ocenę zdrowotność dla konsumenta. Przewidywane są badania przemysłowe oraz weryfikacja pozytywnych wyników na drodze badań rozwojowych w ograniczonej skali produkcyjnej.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0829/16-00

Wartość projektu: 3 373 263,25 PLN

Kwota dofinansowania: 2 550 168,93 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.01.2023

Przedstawiamy nową ofertę kompleksowego systemu higieny w technologii uprawy pieczarek, opartego o ditlenek chloru jako substancję bójczą, zamiennie do dezynfekcji termicznej oraz stosowania środków ochrony roślin (prochlorazu, metrafenonu), formaliny i innych agresywnych chemikaliów.

Ditlenek chloru często błędnie kojarzony jest z chlorem aktywnym. Ponadto potocznie uchodzi za jedną z wielu stosowanych substancji biobójczych. Tymczasem opracowana kompleksowa technologia higieny na bazie ClO2 jest zupełnie odmienną koncepcją i podejściem do dezynfekcji, poprzez naśladowanie naturalnych mechanizmów obronnych pieczarki przed chorobami, która polega na wykorzystaniu procesów redoks związanych z absorbcją elektronów przez substancję utleniającą od donora (tu patogenu), powodując zakłócenie lub zanik jego funkcji życiowych. Bezwzględnej skuteczności biobójczej towarzyszy brak szkodliwości wobec pieczarki oraz brak możliwości wytworzenia oporności u zwalczanych patogenów, co dodatkowo tworzy przewagę nad innymi substancjami lub metodami ochrony. Nowością w skali światowej jest oferowany sposób i środki oraz narzędzia dezynfekcji ClO2 w formie gazowej. W przeciwieństwie do metod zamgławiania, gazową dezynfekcję charakteryzuje spontaniczna zdolność rozprzestrzeniania się oraz penetracji mikroszczelin spękanej posadzki czy też osłoniętych przestrzeni systemów wentylacji lub sprzętów elektronicznych bez uszkodzenia a także nieograniczona praktycznie kubatura dezynfekowanych obiektów. Ponadto, ditlenek chloru nie znajduje się na żadnej liście substancji kancerogennych i w stosowanym stężeniu nie jest toksyczny. Należy jednak chronić drogi oddechowe przed podrażnieniem.

Prezentowana technologia jest rezultatem 5-letniego projektu badawczego nr POIR.01.01.01-00-0829/16-00, pt. Innowacyjna, mykoselektywna okrywa oraz podłoże do uprawy pieczarek, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego przez firmę MEXEO w Kędzierzynie-Koźlu we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Do opracowania omawianej technologii przyczyniło się szereg osób i instytucji oraz firm, w tym:

dr Nikodem Sakson, dr inż. Arkadiusz Chruściel, dr inż. Joanna Szumigaj Tarnowska, Daniel Siejak, Remigiusz Grzesiewicz, Jan Piechowiak, Zbigniew Uliński, Zbigniew Marczak, Luiza Rabiańska, Jarosław Marciniak, Andrzej Łobzowski, Paweł Hreczuch oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, NCBR i firmy TORFAN, FUNGUS, LAB-EL i BAR-TECH.

Za owocną współpracę dziękuje MEXEO Wiesław Hreczuch, Kędzierzyn-Koźle.

  • STACJA UZDATNIANIA I ZDALNEGO NADZORU JAKOŚCI WODY TECHNOLOGICZNEJ – PLEASE ClO2 (ORP650/pH7).
  • GENERATORY MEX-5, DO SYNTEZY I EMISJI GAZOWEGO ClO2
  • PREPARATY DEZYNFEKUJĄCE: ARMEX 5/MEXACID GAL, ARMEX 5/MEXACID X, ARMEX 5vH/MEXACID vH
Stacja PLEASE CLO2[/caption] Generator MEX-5[/caption] Preparaty z serii ARMEX 5[/caption]