AGENDA II TKT BGU, Siedlce 19.10.2023 r.

10.00 POWITANIE i rozpoczęcie.
J. Szumigaj-Tarnowska, N. Sakson, Ł Jasiński, C. Zalewski, W. Hreczuch.

 • 10.10. "Sytuacja w polskiej i światowej branży grzybów uprawnych. Europejska kampania marketingowa grzybów uprawnych współfinansowana przez Unię Europejską."
  Maciej Spychał, Sekretarz SBGU.
  PANEL I. UPRAWA PIECZAREK BEZ PESTYCYDÓW
 • 10.30. Warunki niezbędne do osiągnięcia sukcesu w uprawie pieczarki bez pestycydów.
  N. Sakson. Niezależny ekspert merytoryczny BGU.

 • 10.50. Wpływ warunków uprawy na powstawanie i wzrost strat chorobowych w uprawie pieczarki, w tym: skutki wycofania prochlorazu z uprawy pieczarki, infekcja i sposoby rozprzestrzeniania się suchej zgnilizny w trakcie uprawy i zbioru.
  N. Sakson. Niezależny ekspert merytoryczny BGU.

 • 11.10. Ocena skuteczności matrafenonu w porównaniu do prochlorazu w zwalczaniu suchej zgnilizny.
  J. Szumigaj-Tarnowska Tarnowska. Instytut Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach


 • 11.30. Exxcalibur - grzybnia przyszłości.
  Ł. Jasiński. AMYCEL.

 • 11.50. Aktualny poziom zagrożeń upraw pieczarki suchą zgnilizną. R. Grzesiewicz, niezależny ekspert merytoryczny BGU.

 • 12.10. Nowe procedury monitoringu i utrzymania higieny w cyklu uprawy pieczarki na bazie ditlenku chloru. FILM. W. Hreczuch, D. Siejak, MEXEO.

 • 12.30.-13.00. PRZERWA KAWOWA.
  PANEL II. NAJNOWSZE PROPOZYCJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PIECZARKARSTWA
 • 13.00. Nowe środki chemiczne na bazie ditlenku chloru i urządzenia dozujące do dezynfekcji w uprawie pieczarek – praktyka stosowania.
  Daniel Siejak, MEXEO.

 • 13.20. Praca zespołowa w oparciu o coaching jako narzędzie retencji pracowników;
  Katarzyna Kiejrys-Oknińska. AMYCEL.

 • 13.40. Stacja kontroli klimatu
  Cezary Zalewski, ATMO-CONTROL.

 • 14.00. Notatki szkolenia ze zbioru pieczarek w Polsce oraz inne możliwości oferowane przez Agencję Informacyjną UMDIS.
  Inna Ustylovska, Dyrektor ds. Public relations, UMDIS.

 • 14.30 Dyskusja i uwagi końcowe oraz podsumowanie.
  N. Sakson, niezależny ekspert merytoryczny BGU.

 • 15.00 PODZIĘKOWANIE i zakończenie. W. Hreczuch, MEXEO

 • 15.15 - 18.00. OBIAD KONFERENCYJNY Z POCZĘSTUNKIEM.
  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W:

   II Technicznej Konferencji Tematycznej
   Branży Grzybów UprawnychUPRAWA PIECZAREK BEZ PROCHLORAZU
   Najnowsze propozycje techniczne
   i organizacyjne dla pieczarkarstwa

   19.10.2023 r. godz. 10:00 – 18:00
   Zajazd Chodowiak, ul. Nowowiejska 1, 08-110 Siedlce


   NAZWA FIRMY (dane do faktury)


   DANE UCZESTNIKÓW

   1. Imię i Nazwisko
   Stanowisko

   2. Imię i Nazwisko
   Stanowisko

   3. Imię i Nazwisko
   Stanowisko


   Koszt udziału w Konferencji wynosi 200,00 zł netto/246,00 zł brutto od osoby.


   Wpłaty należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej oraz linka podanego poniżej

   LINKI DO PŁATNOŚCI   Po zaksięgowaniu wpłaty faktura zostanie przesłana w formie elektronicznej. Gdyby chcieli Państwo zgłosić więcej niż 3 osoby prosimy ponownie wypełnić formularz oraz dokonać dodatkowej wpłaty.


   UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń


   Dodatkowych informacji udziela: Malwina Siejak tel.: 602443142.


   Zgłoszenie na Konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niezbędnych do przeprowadzenia Konferencji. Osoba rejestrująca się, przyjmuje do wiadomości, że w każdej chwili może skorzystać z prawa do zapomnienia, zgłaszając taką wolę poprzez wysłanie wiadomości na adres: malwina.siejak@mexeo.pl