„K-DMC”

Opracowanie innowacyjnej technologii Bisfenolu A (BPA).
Kluczowy element  w technologii tworzyw poliwęglanowych i żywic epoksydowych.

W porównaniu do technologii tradycyjnej

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTU NIEOSIĄGALNA INNYMI METODAMI

MEXEO oferuje innowacyjny katalizator oksyalkilenowania typu DMC, który wytwarzany jest w oparciu o własny patent. Oferowany katalizator pod nazwą handlową MEO-DMC został sprawdzony w skali przemysłowej.

Ulotka informacyjna [PDF]

Prezentacja [PDF]

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INNOTECH II ścieżki programowej In-Tech.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum “ADVANCE DMC”, w skład którego wchodzą:

  • MEXEO (lider projektu),
  • Uniwersytet Opolski,
  • PCC Rokita SA.

Przedmiotem projektu są badania przemysłowe oraz przygotowanie do wdrożenia technologii produkcji katalizatora dimetalocyjankowego (DMC) dla poliaddycji homologów oksiranu. O znaczeniu przemysłowym i zastosowaniu katalizatorów typu DMC decyduje wysoka i nieosiągalną innymi metodami jakość otrzymywanych poliadduktów, stosowanych jako półprodukty w przemyśle poliuretanów i środków powierzchniowo czynnych. Technologia produkcji katalizatorów DMC jest unikalna w skali światowej i dotyczy rynku produktów wytwarzanych w skali globalnej w ilości kilkunastu milionów ton rocznie. Opracowana technologia oparta będzie na wynikach zaawansowanej fazy laboratoryjnej oraz zgłoszonym w bieżącym roku przez wnioskodawców projekcie wynalazczym. Konsorcjum wnioskodawców obejmuje renomowaną w dziedzinie polimeryzacji jednostkę badawczą, producenta katalizatora i znaczącego przemysłowego użytkownika.

Numer umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K2/IN2/21/181982/NCBR/12

Wartość projektu: 1 830 850,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 521 995,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 – 31.10.2015

Wykorzystanie technologii synchrotronowej
Structural examinations of DMC with use of XANES/EXAFS

Działalność upowszechnieniowa projektu

ŁĄCZNIE KILKANAŚCIE PUBLIKACJI

Uruchomiona produkcja własna i sprzedaż licencji

Kraje sprzedaży, eksportu gotowego katalizatora DMC - Polska, Niemcy, Francja, Japonia, Belgia, Rumunia