Generator MEX-5

Generator MEX-5/10
kubatura dezynfekowanego pomieszczenia do 625m3

Generator MEX-5/20
kubatura dezynfekowanego pomieszczenia do 1250m3

Generator MEX-5/40
kubatura dezynfekowanego pomieszczenia do 2500m3

Użytkować wyłącznie z preparatami
ARMEX 5 v.H + MEXACID  v.H


Kliknij aby dodać ten produkt do koszyka.

Opis

Skuteczność biobójcza gazowego ditlenku chloru otrzymywanego in-situ z produktu Armex 5 v.H. + MEXACID v.H., wyrażona jako poziom redukcji populacji badanych patogenów na drodze dezynfekcji powierzchni drogą powietrzną dla obszarów medycznego i spożywczego, wg normy nr PN-EN 17272:2020-10 w warunkach czystych.
Źródło: Raport z oceny skuteczności biobójczej – dezynfekcja pomieszczeń przez gazowanie nr: RB/6192/10/21, 08.10.2021

Tabela responsywna

PatogenCzas ekspozycji [min.]Stężenie ClO2 w powietrzu [ppm, v/v]Skuteczność biobójczaZgodność z wymaganiami normy
Bakterie60200> log 6Zgodne
Grzyby60200> log 5Zgodne
Prątki60250> log 6Zgodne
Spory60250> log 4Zgodne
Wirusy60200> log 5Zgodne
Koronawirus

ludzki 229E;

15100> log 5Zgodne

Generator gazowy ClO2 MEX-5/40 v.H. to urządzenie służące do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą dwutlenku chloru. Aby zapewnić skuteczną dezynfekcję, należy przestrzegać określonych warunków zewnętrznych, takich jak umycie powierzchni roztworem detergentu ESTER-PRO do postaci wizualnie czystej oraz uszczelnienie pomieszczenia, drzwi, okna i otwory wentylacyjne.

Przed przystąpieniem do obsługi generatora, należy ustalić kubaturę i wymagane stężenie generowanego dwutlenku chloru w dezynfekowanym pomieszczeniu. Należy także odczytać z dedykowanego programu komputerowego wymagane ilości preparatów ARMEX 5 v.H. oraz MEXACID v.H.

Obsługa generatora jest prosta, ale wymaga przeszkolonych osób, które są wyposażone w maski przeciwgazowe, wykrywacz gazowego ClO2, rękawice gumowe i odzież ochronną. Należy odważyć ustaloną ilość preparatów ARMEX 5 v.H. i aktywatora MEXACID v.H., umieścić generator oraz kanistry z odważoną ilością preparatów w dezynfekowanym pomieszczeniu, a następnie ustawić wentylator podłogowy bezpośrednio za GENERATOREM i włączyć nadmuch skierowany na halę.

Po wprowadzeniu preparatu ARMEX 5  v.H. do zbiornika reaktora, konieczne jest podłączenie pompy napowietrzającej poprzez wąż do generatora, a następnie do źródła zasilania. Należy także ustawić na górnej półce generatora kanister z odważoną ilością MEXACIDu v.H. tak, aby kranik znajdował się nad otworem reaktora, przebić szpikulcem kanister w górnej części dna i otworzyć kranik w nakrętce. Przebicie zapobiega sytuacji zapowietrzenia odpływu z kanistra do zbiornika generatora.

Następnie, należy niezwłocznie opuścić dezynfekowane pomieszczenie i ustawić wentylację na 30-60 minut, aby obniżyć stężenie ClO2 w powietrzu poniżej 0,3 ppm. Po zakończeniu czasu dezynfekcji, należy wprowadzić do reaktora ustaloną w programie obliczeniowym ilość neutralizatora ULTRAMEX, a następnie ręcznie opróżnić zbiornik reaktora do kanalizacji ściekowej.

Ważne jest, aby przestrzegać zalecanego stężenia dezynfekcji pomieszczeń socjalnych, które wynosi 1000 ppm ClO2 oraz czas kontaktu 180 minut. Detektor ClO2 powinien wskazywać stężenie poniżej 0,3 ppm, umożliwiające przebywanie osób w pomieszczeniu bez maski przeciwgazowej. Przebywanie bez maski do 15 minut wymaga stężenia ClO2 poniżej 0,9 ppm.

Podsumowując, Generator gazowy ClO2 MEX-5 to skuteczne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą dwutlenku chloru. Aby zapewnić skuteczną dezynfekcję, należy przestrzegać określonych warunków zewnętrznych oraz przeszkolić personel. Obsługa generatora jest prosta, ale wymaga przestrzegania określonych kroków, takich jak odważanie preparatów i umieszczanie ich w generatorze, podłączanie pompy napowietrzającej i wprowadzanie neutralizatora po zakończeniu dezynfekcji. Przestrzeganie zalecanego stężenia dezynfekcji pomieszczeń socjalnych oraz czasu kontaktu jest kluczowe dla skutecznej dezynfekcji. Dzięki stosowaniu generatora gazowego ClO2 MEX-5/40 v.H. można zapewnić bezpieczeństwo i higienę w pomieszczeniach, gdzie potrzeby jest wysoki poziom higieny.

<< wróć do listy