„ADVENCE BPA”

Opracowanie innowacyjnej technologii Bisfenolu A (BPA).
Kluczowy element  w technologii tworzyw poliwęglanowych i żywic epoksydowych.

Zastosowanie BPA

NEW GENERATION TECHNOLOGY OF BISPHENOL A

AVAILABLE NOW: 

license, know-how, documentation and technical services

 

The implemented new generation synthesis unit, composed of four parallel two-zone BPA reactors, offered by MEXEO, guarantees process selectivities up to 98.5%, and 17% BPA conversion, which remain stable during the catalyst life-time. It is also an improvement applicable for the other state-of-the-art BPA technologies.

Construction of the above-mentioned reactors was verified industrially during many years of operation.
The catalyst exchange does not suspend the process exploitation.

WE OFFER READY SOLUTIONS,
WHERE THE OTHERBEGIN TO RESEARCH

Bisfenol A (BPA) jest półproduktem do otrzymywania poliwęglanów (PC) i żywic epoksydowych (ER).

Światowa produkcja PC, pomimo ograniczenia ostatnio ich stosowania do wytwarzania opakowań, kontaktujących się z żywnością wciąż dynamicznie rośnie (ok. 3% rocznie) szczególnie w budownictwie, przemyśle samochodowym i elektronicznym.

Opracowano technologię otrzymywania bisfenolu A, nowej generacji, która chroniona jest europejskim zgłoszeniem patentowym EP 302 4809 A.

MEXEO jako właściciel oraz dysponent praw do patentów chroniących nową technologię występującą pod nazwą handlową „proces ADVANCE BPA” oferuje licencję, know-how, dokumentację oraz usługi związane z komercjalizacją ww. technologii, w tym nadzór techniczny, dostawy kluczowej aparatury i katalizatorów.

Oferujemy także modernizację innych technologii BPA przez zastosowanie nowego innowacyjnego węzła syntezy BPA złożonego z kilku pracujących równolegle reaktorów dwustrefowych pozwalających na prowadzenie reakcji dwustopniowo w jednym reaktorze.

Zapraszamy do współpracy partnerów zainteresowanych komercjalizacją.

Film prezentujący firmę MEXEO oraz technologię Advance BPA

Oferta technologiczna syntezy bisfenolu A z zastosowaniem  innowacyjnych reaktorów dwustrefowych – technologia ADVANCE BPA
CZYTAJ WIĘCEJ: wejście do zakładki

Technologia ADVANCE BPA – wprowadzenie
CZYTAJ WIĘCEJ: wejście do zakładki

Opis innowacji procesowej technologii ADVANCE BPA
CZYTAJ WIĘCEJ: wejście do zakładki

Technologia bisfenolu A – informacje ogólne
CZYTAJ WIĘCEJ: wejście do zakładki

Publikacje:

– Broszura informacyjna [PDF]

– Światowa prezentacja nowej technologii bisfenolu A na konferencji World Phenol-Acetone Conference w Wiedniu, czerwiec 2016 [PDF]

– Kiedik M., Akhmetov F., Postęp w zakresie technologii produkcji bisfenolu A, Przemysł Chemiczny, 94: 677-681 (2015) [PDF] 

– Kiedik M., Chruściel A., Hreczuch W., Główne reakcje zachodzące w procesie produkcji bisfenolu A, Przemysł Chemiczny, 95: 1781-1787 (2016) [PDF]

Chruściel A., Kiedik M., Hreczuch W., New method of running the bisphenol A synthesis process using the set of two-zone reactors, Chemical Engineering Research and Design, 141: 187-197 (2019) [PDF]

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INNOTECH III ścieżki programowej In-Tech.

Projekt jest realizowany w ramach Konsorcjum “ADVANCE BPA”, w skład którego wchodzą:

  • MEXEO (lider projektu),
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IMPIB).

Przedmiotem proponowanego Projektu In-TECH jest przygotowanie do sprzedaży licencji i wdrożenia technologii nowej generacji otrzymywania bisfenolu A, stosującej w dwóch węzłach syntezy syntezy jonitowy katalizator promotorowany, w skali 100 000 t/rok. Opracowana nowa technologia, oferowana pod nazwą “ADVANCE BPA”, jest chroniona m.in. patentem polskim, patentem europejskim, międzynarodowym zgłoszeniem patentowym PCT (opracowanym i zgłoszonym w ramach programu Patent Plus) oraz nowym zgłoszeniem patentowym z lipca 2013 r., przewidzianym również do ochrony międzynarodowej jako patent PCT. Celem realizacji proponowanego projektu IN-TECH jest w szczególności opracowanie dokumentacji: Pakietu Projektu Bazowego i Oferty Technicznej, jako produktów projektu, niezbędnych do skutecznego ofertowania nowej technologii produkcji bisfenolu A na rynku krajowym i międzynarodowym.

Numer umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K3/IN3/9/226042/NCBR/14

Wartość projektu: 1 863 450,00 PLN

Kwota dofinansowania: 859 250,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 – 31.05.2016

Działalność upowszechnieniowa projektu

Rozdział w książce, Wiley 2023 Chapter 45. The MEXEO Bisphenol A (BPA) Technology
MEXEO – główny sponsor konferencji
Kilkanaście publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych
Eksport licencji i dokumentacji technicznej na wytwarzanie BPA w skali 70.000 t na rok
NAJWIĘKSZY W HISTORII POLSKI EKSPORT TECHNOLOGII CHEMICZNEJ - ORGANICZNEJ