Technologia BIOMEX to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia uprawę pieczarek w sposób bardziej ekonomiczny i ekologiczny.

Dzięki zastosowaniu tej technologii, możliwe jest wyeliminowanie stosowania szkodliwych środków ochrony roślin oraz kosztownej dezynfekcji termicznej lub innych mniej skutecznych substancji dezynfekujących. W ramach technologii BIOMEX stosowane są specjalne preparaty, które zapewniają skuteczną dezynfekcję pomieszczeń, a także poprawiają jakość i wydajność uprawy pieczarek. Oprócz zabiegów higienicznych w samej pieczarkarni, technologia BIOMEX obejmuje również wytwarzanie i stosowanie mykoselektywnych materiałów okrywy torfowej BIOMEX i mykoselektywnego podłoża BIOMEX. Mykoselektywna uprawa pieczarek polega na wykorzystaniu naturalnych właściwości grzybów, które są w stanie wytwarzać substancje hamujące rozwój innych grzybów chorobotwórczych. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie występowania chorób i strat plonowania na poziomie od kilku do kilkudziesięciu procent.

W ramach projektu badawczego BIOMEX w latach 2018-2023, opracowano i zaoferowano na rynku nowe środki i narzędzia dezynfekcyjne w oparciu o ditlenek chloru, które znajdują się już obecnie w fazie wdrożeniowej u wszystkich uczestników łańcucha dostaw w cyklu produkcji pieczarek. W pliku PDF, którym dysponujemy, znajduje się szczegółowy opis technologii BIOMEX, w tym charakterystyka stosowanych preparatów oraz wyniki badań skuteczności dezynfekcji. Warto zaznaczyć, że technologia BIOMEX jest zgodna z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin, co oznacza, że jest to metoda bezpieczna dla środowiska i zdrowia ludzi. W ramach technologii BIOMEX stosowane są również inteligentne systemy monitorowania, które pozwalają na ochronę interesów producentów. Dzięki temu, w przypadku powstania nieuzasadnionych roszczeń klientów, można wykazać stosowanie najlepszych praktyk tzw. „przemysłu 4,0”, oznaczającego integrację inteligentnych systemów, zapewniających m.in. dostęp do archiwizowanych danych, gdzie oprócz bezpośrednich wielowymiarowych korzyści zasoby systemu można wykorzystać jako przewagę konkurencyjną oraz dowody w sprawach spornych, w tym sądowych. Warto podkreślić, że technologia BIOMEX to innowacyjne rozwiązanie, które może przyczynić się do poprawy jakości i wydajności uprawy pieczarek, a także do ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Dzięki zastosowaniu tej metody, możliwe jest ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych oraz kosztownych metod dezynfekcji, co przekłada się na korzyści ekonomiczne dla producentów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu poniżej.